REBT AKREDITOIVANI TRENING CENTAR IARBT

Edukativni centar akreditovan od strane IAREBT za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

ACCREDITED TRAINING CENTER OF IAREBT

REBT

REBT je prva i izvorna forma kognitivno-bihejvioralne terapije, koju je 1955. godine utemeljio dr Albert Elis, njujorški klinički psiholog. Zasnovana je na mnogobrojnim filozofskim i psihološkim idejama, koje su formulisane u jasne teorijske pretpostavke. Zahvaljujući veoma fleksibilnom i integrativnom okviru specifične teorijske pretpostavke REBT-a se lako kombinuju sa saznanjima iz širokog spektra kognitivno-bihejvioralnih terapija u tretiranju pojedinih problema i poremećaja . Opširnije

Edukacija za psihoterapeute

REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
Opširnije…

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara