REBT PRIDRUŽENI TRENING CENTAR INSTITUTA ALBERT ELIS IZ NJUJORKA

Edukativni centar akreditovan od strane Instituta Albert Elis za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.

AFFILIATED TRAINING CENTER OF ALBERT ELLIS INSTITUTE

REBT

REBT je prva i izvorna forma kognitivno-bihejvioralne terapije, koju je 1955. godine utemeljio dr Albert Elis, njujorški klinički psiholog. Zasnovana je na mnogobrojnim filozofskim i psihološkim idejama, koje su formulisane u jasne teorijske pretpostavke. Zahvaljujući veoma fleksibilnom i integrativnom okviru specifične teorijske pretpostavke REBT-a se lako kombinuju sa saznanjima iz širokog spektra kognitivno-bihejvioralnih terapija u tretiranju pojedinih problema i poremećaja . Opširnije

Edukacija za psihoterapeute

REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis akreditovan je za obavljanje sva tri nivoa edukacije iz RE&KBT koji vode do sticanja kvalifikacije REBT terapeuta i statusa Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Po uspešnom završetku svakog nivoa edukacije polaznici dobijaju sertifikat Instituta Albert Elis iz Njujorka. Opširnije…

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka je edukativni centar akreditovan od strane Instituta Albert Elis za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije koja vodi do zvanja kvalifikovanog RE&KBT terapeuta i statusa „Associate Fellow of Albert Ellis Institute“.

 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara