Empirijska zasnovanost REBT-a

REBT je jedna od najviše empirijski proveravanih terapija u oblasti psihoterapije. Višedecenijsko kliničko iskustvo i veliki broj psiholoških istraživanja podržavaju mnoge REBT teorijske postavke i efikasnost u radu sa brojnim problemima i kliničkim entitetima. Efikasnost REBT-a u tretmanu različitih poremećaja kod odraslih osoba i kod dece i adolescenata dokumentovana je u hiljadama istraživanja. Rezultati tih istraživanja su analizirani u nekoliko značajnih kvantitativnih meta-analiza, koje su objavljene u vrlo uglednim časopisima. Detaljnije se možete informisati o empirijskoj utemeljenosti REBT-a u najnovijoj meta-analizi objavljenoj u Časopisu za kliničku psihologiju (David, D., Cotet, C,, Matu, S., Mogoase, C., Stefan, S. (2018).150 years of rational-emotive and cognitive-behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical psychology (74) str. 304-318  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.22514/full)

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara