Empirijska zasnovanost REBT-a

REBT je jedna od najviše empirijski proveravanih terapija u oblasti psihoterapije. Višedecenijsko kliničko iskustvo i veliki broj psiholoških istraživanja podržavaju mnoge REBT teorijske postavke i efikasnost u radu sa brojnim problemima i kliničkim entitetima. Efikasnost REBT-a u tretmanu različitih poremećaja kod odraslih osoba i kod dece i adolescenata dokumentovana je u hiljadama istraživanja. Rezultati tih istraživanja su analizirani u nekoliko značajnih kvantitativnih meta-analiza, koje su objavljene u vrlo uglednim časopisima. Detaljnije se možete informisati o empirijskoj utemeljenosti REBT-a u najnovijoj meta-analizi objavljenoj u Časopisu za kliničku psihologiju (David, D., Cotet, C,, Matu, S., Mogoase, C., Stefan, S. (2018).150 years of rational-emotive and cognitive-behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical psychology (74) str. 304-318  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.22514/full)

Comments are closed.

  • Stay Connected