Intenzivna akreditovana edukacija iz orgnizacionogkognitivno-bihejvioralnog koučinga

Ova intenzivna tromesečna edukacija traje 36 sati i obuhvata tri dvodnevna modula: 1) Osnovni principi i filozofije KBK, 2) Proces, veštine i tehnike KBK, 3) Primena KBK u radu sa specifičnim temama, izazovima i ciljevima. Tokom eduakcije ćete savladati principe i praksu kognitivno-bihejvioralnog koučinga i unaprediti svoje veštine rada sa ljudima u različitim organizacionim kontekstima,

Edukacija je koncipirana kao interaktivni edukativno-iskustveni program, zasnovan na psihološkim principima i dugogodišnjem iskustvu autorke programa, koja će sa vama podeliti svoje znanje o primeni koučinga u različitim životnim oblastima i organizacionim kontekstima.

Najznačajnija karakteristika edukacije je njen iskustveni aspekt, što znači da ćete većinu vremena provesti u posmatranju živih koučing sesija i praktikovanju koučinga sa svojim kolegama. Dodatna prednost je što ćete imati priliku za lični razvoj kao klijent u koučingu.

Edukacija se odvija u junu i avgustu, a prijave se primaju tokom cele godine na rekbtedukacija@gmail.com

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara