Intenzivna akreditovana edukacija iz racionalno-emotivne bihejvioralneterapije

REBT centar je akreditovan od strane Internacionalne asocijacije za racionalno-emotivno bihejvioralnu terapiju (IAREBT) za izvođenje edukacije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije, koja polaznicima omogućava da po uspešnom završetku dobiju diplomu REBT terapeuta.

Intenzivna akreditovana edukacija za REBT terapeuta traje 90 sati edukacije i obuhvata tri nivoa: prvi nivo (Foundational level), drugi nivo (Intermediate level) i treći nivo (REBT therapist certification level). Prvi nivo edukacije vam pruža priliku da razumete teorijske principe i osnovne naučite veštine primene ovog moćnog modela psihološke promene, dok tokom drugog i trećeg nivoa produbljujete znanje i veštine neophodne za rad sa kompleksnim kliničkim problemima.

Edukacija je namenjena psihijatrima, psiholozima i zdravstvenim radnicima koji imaju radno iskustvo u oblasti mentalnog zdravlja, kao i osnovni nivo znanja iz kognitivnih i bihejvioralnih terapijskih pristupa.

Edukacija se odvija u septembru i januaru, a prijave se primaju tokom

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara