Intenzivna edukacija iz kognitivno-bihejvioralne terapije

Ova intenzivna dvodnevna edukacija traje 10 sati i odvija se tokom jednog vikenda. Obuhvata tri teme značajne za razumevanje kognitivno-bihejvioralnog pristupa psihološkoj promeni: 1) Osnovni principi KBT, 2) Proces promene u KBT, 3) Primena KBT na najčešće psihološke probleme.

Edukacija je koncipirana kao interaktivni edukativno-iskustveni program, zasnovan na psihološkim principima i dugogodišnjem iskustvu autorke programa, koja će sa vama podeliti svoje znanje o primeni KBT u rešavanju različitih životnih i psiholoških problema.

Najznačajnija karakteristika edukacije je njen iskustveni aspekt, što znači da ćete većinu vremena provesti u razmeni iskustva, vežbajući KBT principe, tehnike i alate u parovima i malim grupama.

Edukacija se odvija u junu i avgustu, a prijave se primaju tokom cele godine na rekbtedukacija@gmail.com

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara