REBT CENTAR

Edukativni centar akreditovan od strane IAREBT za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije.
 
 
 
 

O REBT centru

REBT centar je edukativni centar za obrazovanje iz oblasti psihoterapije i koučinga i centar za primenu racionalno-emotivne bihejvioralne (REBT) i kognitivno- bihejvioralne terapije (KBT) i koučinga.

Osnovan je sa ciljem promovisanja racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralnih terapija i koučinga, kao bezbednog i efikasnog pristupa u rešavanju psiholoških problema i unapređenjau kvaliteta života.

Akreditovan je od strane Internacionalne asocijacije za racionalno-emotivnu bihejvioralnu terapiju (IAREBT) za obavljanje svih nivoa edukacije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije. Nakon uspešnog završetka edukacije polaznici dobijaju međunarodno priznatu diplomu REBT terapeuta.

Akreditovan je od strane Internacionalne asocijacije za koučing psihologiju za sprovođenje edukacije iz kognitivno-bihejvioralnog koučinga, koja vodi do međunarodno priznatih sertifikata iz kognitivno-bihejvioralnog koučinga.

Osnivač i direktor 

Osnivač i direktor REBT centra je Zorica Marić, doktor psihološkh nauka, psihoterapeut, kouč i sertifikovani trener i supervizor za racionalno-emotivnu i kognitivno-bihejvioralnu terapiju. Direktor je programa edukacije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije u Srbiji, akreditovanog od strane Internacionalne asocijacije za racionalno-emotivno bihejvioralnu terapiju ( IAREBT). Direktor je programa edukacije iz kognitivno-bihejvioralnog koučinga u Srbiji, akreditovanog od strane Internacionalne asocijacije za koučing psihologiju (ISCP).Kodirektor je četvorogodišnje edukacije iz RE&KBT Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS), koja je akreditovana od strane Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). 

Od 1998. do 2022. rukovodila je programom četvorogodišnje edukacije iz RE&KBT, kao direktor REBT pridruženog trening centra Instituta Albert Ellis iz Njujorka. Zorica Marić je osnivač i počasni predsednik Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS), osnovanog 1998., i dugogodišnji predstavnik Srbije u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT). Jedan je od osnivača Internacionalne asocijacije za racionalno-emotivnu bihejvioralnu terapiju ( IAREBT) i član Internacionalnog komiteta za standarde treninga profesionalaca. Osnivač je i predsednik Udruženja za kognitivno-bihejvioralni koučing Srbije, potpredsednik Udruženja za koučing psihologiju Srbije i predstavnik Srbije u Internacionalnoj asocijaciji za koučing psihologiju (IACP).

 

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara