Internacionalni suradnici

Catharine MacLaren, Ph.D, LCSW, CEAP, SAP qualified

Catharine Maclaren je Operacioni direktor Programa pomoći zaposlenima  (Employee Assistance Program - EAP) u Portlandu, država Mejn (USA) i online instruktor na Nortistern univerzitetskom koledžu za profesionalne studije (Northeastern University’s College of Professional Studies).
Više od 15 godina se bavi pružanjem različitih psiholoških usluga renomiranim svetskim organizacijama kao što su The New York Times i Merrill Lynch.  Dr MacLaren je Sertifikovani stručnjak za pomoć zaposlenima (CEAP), koja obuhvata savetovanje, koučing, razvijanje timova, medijaciju i podršku nakon kritičnih incidenata. Takođe je sertifikovani trener i supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka i dugogodišnja saradnica dr Alberta Elisa. Zajedno sa dr Elisom objavila je knjigu Rational Emotive Behavior Therapy:  A Therapist’s Guide.
Autor je brojnih stručnih članaka i poglavlja u knjigama. Doktorirala je na Njujork Univerzitetu (New York University).  
 
Simonida Knežević Vlajkov, konsultant,  magistar društvenih nauka

Simonida Knežević Vlajkov je konsultant za upravljanje ljudskim resursima, zaposlena na Institutu za kognitivni menadžment u Štutgartu, Nemačka. Više od 15 godina se bavi primenom principa racionalno-emotivno bihejvioralnog pristupa u razvoju timova, rukovodilaca i zaposlenih u renomiranim kompanijama u Nemačkoj.
Posebna oblast interesovanja su joj procena i analiza individualnih potencijala zaposlenih i zdravstveni programi. Akreditovana je kao psihoterapeut i internacionalni supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka za racionalno-emotivnu bihejvioralnu terapiju. Dugogodišnji je saradnik REBT- centra i učestvovala je kao trener i supervizor u brojnim edukacijama i treninzima koje smo organizovali u poslednjih desetak godina. Simonida Knežević Vlajkov je diplomirani biolog  i magistrirala je na Fakultetu za multidisciplinarne studije u Beogradu sa titulom magistra društvenih nauka.


Milenko Vlajkov, konsultant, magistar psihologije

Milenko Vlajkov je osnivač i direktor Instituta za kognitivni menadžment u Štutgartu, Nemačka. Više od 30 godina se bavi unapređenjem organizacione efikasnosti, radeći sa timovima, liderima i  rukovodiocima.
Razvio je brojne inovativne metodologije za unapređenje organizacionog funkcionisanja, kao što su analiza individualnih potencijala i specifičnih talenata zaposlenih,  trening pažnje i koncentracije i trening psiho-fizičkog uravnotežavanja.  Milenko Vlajkov je učitelj individualne meditacije i poslednjih dvadesetak godina kreativno uvodi drevnu istočnjačku filozofiju i meditaciju u zapadni korporativni svet. Takođe je akreditovan psihoterapeut, internacionalni trener i supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka, sa statusom internacionalnog ocenjivača za racionalno-emotivnu bihejvioralnu terapiju. Dugogodišnji je saradnik REBT- centra i učestvovao je u brojnim edukacijama i treninzima koje smo organizovali u poslednjih desetak godina. Milenko Vlajkov je magistrirao psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Beogradu.