Primena REBT-a

REBT je jedna od najrasprostranjenijih i najviše praktikovanih formi kognitivno-bihejvioralnog terapijskog pristupa. Od samog nastanka primenjuje se kao 1) metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života osobe, 2) preventivni pristup sa ciljem promocije zdravlja i prevencije kliničkih problema i 3) tretman kliničkih i subkliničkih problema. REBT se može praktikovati kao individualni, grupni, porodični i partnerski pristup. Koristi se u radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama. Kao metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života primenjuje se u brojnim kontekstima, sa ciljem razvoja pojedinaca i grupa, uključujući razvoj sportista, organizacioni razvoj, profesionalni razvoj, akademski razvoj itd. U ovim kontekstima se primenjuje u formi kognitivno-bihejvioralnog koučinga.

Comments are closed.

  • Stay Connected