Primena REBT-a

REBT je jedna od najrasprostranjenijih i najviše praktikovanih formi kognitivno-bihejvioralnog terapijskog pristupa. Od samog nastanka primenjuje se kao 1) metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života osobe, 2) preventivni pristup sa ciljem promocije zdravlja i prevencije kliničkih problema i 3) tretman kliničkih i subkliničkih problema. REBT se može praktikovati kao individualni, grupni, porodični i partnerski pristup. Koristi se u radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama. Kao metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života primenjuje se u brojnim kontekstima, sa ciljem razvoja pojedinaca i grupa, uključujući razvoj sportista, organizacioni razvoj, profesionalni razvoj, akademski razvoj itd. U ovim kontekstima se primenjuje u formi kognitivno-bihejvioralnog koučinga.

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  REBT pridruženi trening centar Instituta Albert Elis iz Njujorka je edukativni centar akreditovan od strane Instituta Albert Elis za obavljanje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije koja vodi do zvanja kvalifikovanog RE&KBT terapeuta i statusa „Associate Fellow of Albert Ellis Institute“.

 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara