Četvorogodišnja akreditovana edukacija iz REKBT-a

REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).

Edukacija je akreditovana od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS) i Evropske asocijacije za bihejvioralne i kognitivne terapije (EABCT) i omogućava polaznicima da po uspešnom završetku edukacije dobiju sertifikate UKBTS, SDPS i EABCT o kvalifikaovanosti za primenu kognitivno-bihejvioralnih terapija.

Edukacija obuhvata primarni nivo (prva godina), napredni nivo (druga godina) i završni nivo (treća i četvrta godina). Edukacija svake godine počinje u septembru, a upis nove generacije polaznika počinje 15. maja.

Prijave za edukaciju se primaju tokom cele godine na edukacija.ukbts@gmail.com .

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara