Stalni predavači i supervizori

STALNI PREDAVACI I SUPERVIZORI

Dr Zorica Marić, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute  Od 1998. godine je direktor REBT Pridruženog trening centra Instituta Albert Elis. Edukaciju iz RE&KBT-a završila je prvo na Institutu za REBT u Engleskoj, a zatim na Institutu Albert Elis u Njujorku pod mentorstvom dr Alberta Elisa, gde je stekla zvanje Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Od 1997. godine je internacionalni supervizor Instituta Albert Elis. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. Aktivno drži treninge i supervizije iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i kognitvno-bihejvioralnog koučinga u zemlji i inostranstvu. Gotovo 30 godina praktikuje REBT u privatnoj psihoterapijskoj praksi i razvija programe primene REBT-a u nekliničkim kontekstima, obuhvatajući škole i radne organizacije. Razvila je program racionalno-emotivne edukacije u školi „Osećaš onako kako misliš“ i edukovala preko 150 školskih psihologa za primenu ovog programa u školama u Srbiji, Crnoj Gori i Gruziji. Takođe je autor programa „Trening samoefikasnosti za aktivno traženje posla“. Obuku za sprovođenje ovog programa završilo je preko 70 psihologa zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dr Marić je predsednica Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije  i predstavnik u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je  više stručnih članaka, kao i preko trideset  saopštenja na kongresima.

Prof. dr Tatjana Vukosavljević Gvozden, psiholog, doktor psiholoških nauka, psihoterapeut, akreditovani supervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Redovni je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde predaje predmete iz oblasti psihoterapije i savetovanja – Psihoterapijski modaliteti, Veštine savetovanja. Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija i Kognitivni i bihejvioralni modeli u kliničkoj praksi. Najpre se edukovala iz psihoanalize i stekla sertifikat International Psychoanalytic Association, a zatim je završila edukaciju iz RE&KBT u REBT Pridruženom trening centru Instituta Albert Elis u Beogradu i stekla zvanje RE&KBT terapeuta i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Od 2010. je internacionalni supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka. Nosilac je nacionalnog sertifikata za psihoterapiju. REBT primenjuje u privatnoj psihoterapijskoj praksi. Aktivno se bavi istraživanjima teorije i prakse kognitivno-bihejvioralnih terapija. Član je predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, potpredsednik je Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije, član uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy i član ispitne komisije za polaganje stručnog ispita psihologa pri Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Autor je četiri knjige iz oblasti psihoterapije a urednik dve knjige. Objavila je nekoliko knjiga, među kojima se izdvajaju prva dva udžbenika iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije: “Racionalno-emotivna bihejvioralna terapija: teorija i metod” i “Kognitivno-bihejvioralna terapija danas: razvoj i promene”. Objavila je više od 40 članaka i poglavlja u stranim i domaćim časopisima i knjigama i imala više od šezdeset saopštenja na kongresima od međunarodnog i nacionalnog značaja.

Prof. dr Borjanka Batinić, psihijatar, doktor med. nauka, psihoterapeut, akreditovani superervizor i Associate Fellow of Albert Ellis Institute. Vanredni  je profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu na predmetima Opšta psihopatologija i preko 150 školskih psihologa za primenu ovog programa u školama u Srbiji, Crnoj Gori i Gruziji. Takođe je autor programa „Trening samoefikasnosti za aktivno traženje posla“. Obuku za sprovođenje ovog programa završilo je preko 70 psihologa zaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Dr Marić je predsednica Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije  i predstavnik u Evropskoj asocijaciji za bihejvioralne i kognitivne terapije. Član je uređivačkog odbora časopisa Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy. Autor je više priručnika iz racionalno-emotivno bihejvioralne terapije i koučinga i poglavlja u udžbenicima iz psihoterapije. Objavila je  više stručnih članaka, kao i preko trideset  saopštenja na kongresima.

 

Comments are closed.

  • Stay Connected