Teorija i praksa REBT-a

Teorija i praksa REBT-a

REBT je prva i izvorna forma kognitivno-bihejvioralne terapije, koju je 1955. godine utemeljio dr Albert Elis, njujorški klinički psiholog. Zasnovana je na mnogobrojnim filozofskim i psihološkim idejama, koje su formulisane u jasne teorijske pretpostavke. Zahvaljujući veoma fleksibilnom i integrativnom okviru specifične teorijske pretpostavke REBT-a se lako kombinuju sa saznanjima iz širokog spektra kognitivno-bihejvioralnih terapija u tretiranju pojedinih problema i poremećaja. Osnovna premisa REBT-a jeste da ljudi imaju izbor da na nepovoljne životne događaje reaguju zdravim ili nezdravim emocijama. Nezdrave emocije nisu rezultat nepovoljnih okolnosti već načina na koji ljudi konstruišu svoj pogled na te okolnosti preko jezika, značenja, svojih uverenja i filozofija o svetu, njima samima i drugim ljudima. Ukoliko su uverenja osobe o nepovoljnim događajima rigidna i iracionalna, njene reakcije na te događaje uglavnom su samoosujećujuće i destruktivne. Suprotno tome, ako su uverenja osobe fleksibilna i racionalna, njene reakcije su uglavnom samopomažuće i konstruktivne. REBT je stoga usmeren na identifikovanje i preispitivanje tih samosabotirajućih uverenja osobe i njihovo zamenjivanje racionalnim uverenjima koja vode boljim emocionalnim i bihejvioralnim ishodima. Usvajanje racionalnih uverenja o sebi, drugim ljudima i životu dovodi do eliminisanja simptoma i do značajno kvalitetnijeg i ispunjenijeg života. Tokom terapijskog procesa koriste se mnogobrojne kognitivne, emotivne i bihejvioralne metode i aktivnosti uz puno angažovanje klijenta u seansama i između seansi, što značajno uvećava efikasnost ovog metoda. Krajnji cilj terapije je da usvojeni adaptivni obrasci mišljenja rezultiraju vidljivim i stabilnim promenama u emocionalnom reagovanju i ponašanju osobe.

Primena REBT-a

REBT je jedna od najrasprostranjenijih i najviše praktikovanih formi kognitivno-bihejvioralnog terapijskog pristupa. Od samog nastanka primenjuje se kao 1) metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života osobe, 2) preventivni pristup sa ciljem promocije zdravlja i prevencije kliničkih problema i 3) tretman kliničkih i subkliničkih problema. REBT se može praktikovati kao individualni, grupni, porodični i partnerski pristup. Koristi se u radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama. Kao metod ličnog razvoja i unapređenja kvaliteta života primenjuje se u brojnim kontekstima, sa ciljem razvoja pojedinaca i grupa, uključujući razvoj sportista, organizacioni razvoj, profesionalni razvoj, akademski razvoj itd. U ovim kontekstima se primenjuje u formi kognitivno-bihejvioralnog koučinga.

Empirijska zasnovanost REBT-a

REBT je jedna od najviše empirijski proveravanih terapija u oblasti psihoterapije. Višedecenijsko kliničko iskustvo i veliki broj psiholoških istraživanja podržavaju mnoge REBT teorijske postavke i efikasnost u radu sa brojnim problemima i kliničkim entitetima. Efikasnost REBT-a u tretmanu različitih poremećaja kod odraslih osoba i kod dece i adolescenata dokumentovana je u hiljadama istraživanja. Rezultati tih istraživanja su analizirani u nekoliko značajnih kvantitativnih meta-analiza, koje su objavljene u vrlo uglednim časopisima. Detaljnije se možete informisati o empirijskoj utemeljenosti REBT-a u najnovijoj meta-analizi objavljenoj u Časopisu za kliničku psihologiju (David, D., Cotet, C,, Matu, S., Mogoase, C., Stefan, S. (2018).150 years of rational-emotive and cognitive-behavioral therapy: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical psychology (74) str. 304-318  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jclp.22514/full)

Comments are closed.

 • REBT CENTAR

  • REBT centar je saizvođač četvorogodišnje edukacije iz racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (REKBT) koja se organizuje i odvija prema standardima edukacije Udruženja za kognitivne i bihejvioralne terapije Srbije (UKBTS).
 • Stay Connected

 • SEMINARI

  15.-16. septembar 2018.
  Prof. Windy Dryden, Ph.D.

  Very Brieff Cognitive–Behavioral Coaching

  22.-23. septembar 2018.
  Kristene Doyle, Ph.D.

  REBT/CBT for Individuals With Eating and Body Image Problems

  Program seminara